Bussar och spårvagnar kör annan väg. På söndag 16 juni stoppas all kollektivtrafik längs Västra Hamngatan vid Domkyrkan. Orsaken är ett omfattande spårarbete som pågår hela sommaren, till och med 4 augusti.

Stoppet beror på att spårvägsspåren i Västra Hamngatan ska bytas och dessutom börjar nu ja förberedelserna för spår ned mot Skeppsbron. Det i sin tur hänger ihop med planerna på en ny terminal för spårvagn, buss och skärgårdsbåtar på Stenpiren.

Under tiden som arbetena vid Domkyrkan pågår i sommar, körs ingen kollektivtrafik alls längs Västra Hamngatan. Spårvagnslinjerna 1, 2, 6, 9 och 11 samt stombusslinjerna 16, 19 och 25 påverkas (se nedan).