Det blir inget prövningstillstånd i kammarrätten angående den kontroversiella upphandlingen av rullstolsbussar i Göteborg. Den segdragna kampen har pågått i närmare två år, till en merkostnad på nästan elva miljoner kronor för skattebetalarna.

Det var Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss som överklagade ett tidigare beslut i länsrätten om vilka som ska få köra färdtjänstbussarna i Göteborg.

Men på torsdagen avslog alltså kammarrätten begäran om prövningstillstånd, och därmed kan sannolikt det avtal med fyra andra bolag som skulle ha trätt i kraft 1 januari 2005 istället börja gälla från 1februari 2007 och fem år framåt.

– Det är naturligtvis skönt om den här tvisten äntligen är avgjord. Det har varit frustrerande, men så fungerar lagen om offentlig upphandling, det är inget vi har kunnat göra något åt, säger Roland Jenssen, chef för avtal och tjänster på färdtjänsten.

Direktupphandling dyrare

I två års tid har överklaganden och nya upphandlingar präglat arbetet med ett nytt färdtjänstavtal. Det avtal som skulle ha trätt i kraft 1januari 2005 skulle ha sparat fem procent per år på trafikkostnaden. Nu har man tvingats till direktupphandlingsavtal istället, en lösning som är dyrare.

Roland Jenssen bedömer att kostnaden hittills dragit iväg med sex procent årligen, vilket innebär 5,4 miljoner kronor. Två års försening har när innevarande år är slut kostat nästan elva miljoner kronor.

De företag som vann upphandlingen för två år sedan och som färdtjänsten i Göteborg vill skriva avtal med är Taxi Kurir, Sandarnas transporter, Majvallens taxi och Orusttrafiken.

Göteborgs Spårvägar och Göteborgs Buss överväger om man ska försöka överklaga kammarrättens beslut till regeringsrätten, ett beslut de väntas fatta inom en vecka.