Räkna med längre restid. Räkna med längre restid om du ska åka kollektivt över Göta älv i sommar. Från den 12 juni till 15 augusti går ingen spårvagnstrafik. Resenärerna får i stället åka buss via Hisingsbron.

Den 12 juni stänger Götaälvbron för all trafik och börjar att rivas. Den ska ge plats för Hisingsbrons kollektivtrafikramp ner mot Lilla Bommen och spårvagnsspåren ska kopplas in på Hisingsbron. Därför går ingen spårvagnstrafik över Göta älv från 12 juni till 15 augusti.

Ersättningsbuss

 Under sommaren får resenärer därför åka ersättningsbuss mellan Hjalmar Brantingsplatsen och fastlandet, eller välja någon av de ordinarie busslinjerna för att ta sig över Göta älv. På Hisingen kör spårvagnar mellan Hjalmar Brantingsplatsen och Länsmansgården. Det går även att cykla eller gå över Hisingsbron för den som vill. Bron har både lägre och bredare gång- och cykelbana än vad Götaälvbron hade.

Lilla Bommen dras in

 Den 12 juni dras hållplats Lilla Bommen in i båda riktningarna. Det betyder ändrade körvägar och ändrade lägen för hållplatser. Resenärerna får räkna med extra byte och längre restid. Den 16 augusti är arbetena klara. Då börjar spårvagnarna att köra över Hisingsbron. Hållplats Lilla Bommen öppnar igen och nya hållplats Nordstan.