Utredning klar. Det finns inget enskilt finansieringsalternativ som i rimlig tid kan ersätta de 14 miljarder som trängselskatten ska bidra med till Västsvenska paketet som omfattar infrastrukturinvesteringar på totalt 34 miljarder. Det slås fast i den rapport som presenterades för kommunstyrelsen på onsdagen.

Läs rapporten här: Kompletterande utredning klar om alternativ finansiering av Västsvenska paketet

– Bedömningen är att det inte finns något enskilt finansieringsalternativ inom stadens rådighet, som i rimlig tid kan ersätta trängselskattens del av Västsvenska paketet, säger Ylva Löf, avdelningschef på stadsledningskontoret.

Stadsledningskontoret har tillsammans med Trafikverket och flera av Göteborgs Stads förvaltningar och bolag utrett finansieringsalternativen sedan den 4 december. Till sin hjälp har de också haft konsultföretagen WSP Analys & Strategi och Sweco.

De alternativ till finansiering av infrastruktur som man undersökt är bland annat höjd kommunalskatt, vägavgifter, parkeringsskatt, statliga anslag och samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Utredarna har också jämfört med lösningar i andra städer, både i Sverige, Norden och övriga världen – till exempel Oslo, Köpenhamn, London, Los Angeles och Chicago.

”Kräver översyn av lagstiftning”
– De redovisade alternativen kräver översyn av lagstiftning samt studier av alternativens påverkan på samhällsutvecklingen och möjligheterna att finansiera framtida utbyggnad av infrastruktur. Det krävs också fördjupade analyser av stadens samlade förutsättningar att finansiera det grundläggande kommunala uppdraget, säger Ylva Löf.

Det var i början av december som stadsledningskontoret fick ett tilläggsuppdrag från kommunstyrelsen att utreda hur Västsvenska paketet ska finansieras om trängselskatten tas bort.

Utredningen är en komplettering av den utredning av likvärdiga alternativ till trängselskattens effekter på miljö, trängsel, utrymme och hälsa som kommunstyrelsen beslutade om den 22 oktober och som redovisades den 17 december. I den rapporten konstaterar stadsledningskontoret att det inte finns några enskilda alternativ som kan ersätta trängselskattens effekter.