Fyra olika bolag ska köra färdtjänst med helt nya bussar i Göteborg från förste februari nästa år. ”Vi har fått mycket klagomål från våra resenärer om att fordonen varit stötiga och obekväma att åka i så nu har vi verkligen satsat på komforten”, säger Roland Jenssen vid färdtjänsten. Göteborgs Spårvägar och Connex får inte sina avtal förlängda i färdtjänstens nya upphandling.

80 nya bussar sätts i trafik från den förste februari nästa år. De nya fordonen har låg lutning på rampen för att göra det lättare att köra ombord rullstolar. Kontrastfärger i inredningen ska underlätta för synskadade.

30-årig epok slut

– Mycket av de synpunkter som våra resenärer har haft har vi bakat in i de här fordonen, säger Roland Jenssen som är chef för Avtal och Tjänster på färdtjänsten.

Det blir Göteborgs Buss, Orusttrafiken, Sandarna Transport och Taxi Kurir som ska sköta rullstolstrafiken i Göteborg den kommande femårsperioden.

– I upphandlingen har vi inte bara sett till priset utan färdtjänsten har pekat med hela handen och sagt att miljö, kvalitet, säkerhet och komfort är viktiga faktorer med tanke på den typ av transporter vi utför, säger Roland Jenssen.

Göteborgs Spårvägar som kört färdtjänst sedan starten i kommunal regi 1967 får alltså inte sitt avtal förlängt, och en mer än 30-årig epok är därmed slut.

Chaufförer ska drogtestas

– Det är lite vemodigt kan jag tycka, men de får som alla andra som tappar en affär komma igen vid nästa tillfälle. De är ju vana vid offentlig upphandling, säger Roland Jenssen,

Göteborgs Spårvägar fortsätter dock att köra färdtjänst för Västtrafik utanför Göteborgs kommungräns.

I det nya upphandlingsavtalet har färdtjänsten ställt högre krav på både säkerhet och miljö. Av de nya bussarna måste tio procent vara miljöfordon.

Dessutom ska bolagen drog- och alkoholtesta sina chaufförer, kontrollera att förarna spänner fast resenärerna på rätt sätt och göra egna fartkontroller. Förarna måste också ha gått igenom färdtjänstens fyradagarsutbildning innan de börjar köra.

Färdtjänsten räknar med att spara fem procent av sina trafikkostnader med det nya upphandlingsavtalet som omfattar ungefär 400 miljoner kronor under femårsperioden.

Nya krav sänkte priserna

I ett nytt samarbete inom Sveriges lokaltrafikförening har färdtjänsten i Göteborg tillsammans med Dalatrafiken, Ostgötatrafiken, Stockholms färdtjänst och Skånetrafiken kommit överens om nya krav för färdtjänstfordon och kunnat få ner priserna.

– Vi står enade om vilka fordon vi kommer att använda i framtiden. Det har fått mycket positiva effekter att jobba över gränserna och ställa högre krav på hur fordonen ska se ut. Och att vi råkade sänka priserna var en positiv bieffekt, säger Roland Jenssen.