De första kontrollerna av om Göteborgs miljöbilsägare följer reglerna för gratis p-tillstånd har nu gjorts. Ännu har inte alla svar kommit in, men än så länge finns inget som tyder på något utbrett fusk eller slarv.

Två omgångar kontrollbrev har skickats ut till 400 av cirka 8.000 göteborgare eller företag som har förmånen av fri parkering för att de är miljöbilsägare. Ett 100-tal svar har kommit in.

Parkerar gratis i tre år

– De allra flesta har direkt kunna styrka att de kör och tankar enligt reglerna. Ett fåtal har inte kunnat visa det och har fått en ny chans, säger Mats-Ola Larsson på Miljöfordonsprojektet i Göteborgs Stad, som samarbetar med Trafikkontoret kring kontrollerna.

Miljöbilarnas p-tillstånd innebär gratis parkering i tre år mot en avgift på 50 kronor. Det kan därför vara värt tusentals kronor på ett år.

Kravet är dock att miljöbilen körs minst halva körsträckan på ett alternativt bränsle, till exempel etanol, naturgas eller biogas. Och det ska bilägarna kunna visa, med hjälp av kvitton på bränsleinköp och trovärdiga uppgifter om bilens mätarställning.

P-tillstånd kan dras in

Efter signaler om att det slarvas med de här reglerna gick Trafikkontoret i våras ut med en påminnelse och en varningsflagg att stickprovskontroller skulle göras. Om reglerna inte följs, kan det åtråvärda p-tillståndet dras in. Ännu har det inte skett i ett enda fall.

– Det här är första gången sedan miljöbilsparkeringen infördes 1998 som vi gör kontroller, så vi har ingen aning om hur det ser ut. I början på nästa år kan vi säga hur många procent som inte klarar reglerna, säger Mats-Ola Larsson.

Blir det fler kontroller nästa år?

– Det beror på resultatet av de första 400. Skulle det visa sig att många inte klarar kraven, får man väl fundera på om miljönyttan står i rimlig relation till stadens uteblivna p-intäkter, säger Mats-Ola Larsson.