Drygt 90 olika organisationer har redan anmält sig till Nya vägvanors stora utmaning "Omvänd en bilpendlare". De flesta som deltar är sådana som själva avstår bilen minst en dag. Att omvända någon annan, en kollega eller kamrat, tycker många är svårare.

Den 20 september startar årets upplaga av trafikkontorets numera årligen återkommande ställa-bilen-kampanj, med uppmaningen att skippa bilen till jobbet under minst en dag.

Nytt för i år är de skärpta kraven. Tidigare har cyklister och fotgängare också räknats in, men i år satsar man fullt ut på att omvända bilpendlare.

Svårt omvända andra

Hittills, bara kort efter anmälningsstart ute på arbetsplatserna, har ungefär 700 personer anmält sig. 548 av dessa är deltagare som själva har bestämt sig för att avstå bilen till jobbet.

− Den nya delen i utmaningen, att aktivt gå in och utmana andra, upplever många som lite svår. Den kommentaren har vi fått från flera håll. Så nu försöker vi ingjuta lite mod i folk att våga göra det, säger Petter Kjellgren, samordnare för företagskontakter på trafikkontoret.

Anmälningar tas emot fram till tävlingsstart. Kampanjen pågår sedan till den 3 oktober.