Det blinkar ilsket rött på instrumentbrädan och en stark signal ljuder om föraren kör för fort. Nu utrustar Gatubolaget Teknisk service alla bilar i Backa stadsdelsförvaltning med en dosa som håller koll på den tillåtna hastigheten sträckan bilen åker på. Visar sig försöket framgångsrikt är tanken att alla Göteborgs Stads bilar ska utrustas med en egen dosa.

– Självklart innebär det här en ökad trafiksäkerhet både för föraren själv och andra . Men det handlar också om att minska bränsleförbrukningen genom att få förarna att köra på ett miljövänligt sätt, och samtidigt minska slitaget på fordonsparken, säger Kristian Magnusson på Gatubolaget.

Kan planera rutterna bättre

Det är inte frågan något ”storebrorssystem”, där varje enskild förare ska kontrolleras, och sedan riskera rapporteras. Den logg som dosan tar fram visar bara hur bilen kört sett till den tillåtna hastigheten på en sträcka. Inte vem som körde.

När till exempel Stadens Bud, Göteborgs Stads egen budfirma, utrustades med dosan, insåg man att tiderna för att köra en del av de planerade transportrutterna var för snålt tilltagna.

– Förarna tvingades ju gasa på för att hinna, och det var ju inte bra. Tack vare dosan kunde vi få fram hur mycket tid som verkligen krävdes, och planera rutterna från det. Det i sin tur innebar också en minskad bränsleförbrukning, säger Kristian Magnusson.

Upplevde arbetsmiljön som säkrare

Backa stadsdelsfövaltnings 26 bilar blir de första fordonen i stadens förvaltningar som utrustas med dosan, eller ”införandepilot” som den också kallas. Försöket ska pågå från 15 april till början av nästa år.

6CC0_2.jpg– För oss var det naturligt att tacka ja till att testa ISA eftersom det är bra för miljön. Samtidigt som det ger våra anställda en möjlighet att själva öka säkerheten i sitt arbete. Det känns också bra att få vara med om att kunna leva upp till stadens miljömål med att minska förbrukningen av fossila bränslen, säger Ewa Lunnan, utvecklingsledare i Backa.

Mellan 1999 och 2002 testade Vägverket systemet i 5.000 fordon i olika kommuner runt om i Sverige. Utvärderingen visade på en minskad bränsleförbrukning på mellan fem och tio procent, men också att förarna upplevde sin arbetsmiljö som bättre och mer trafiksäker.

Dyrare än vanlig GPS

Backa köper fordonsbränsle för cirka 350.000 kronor per år. En sänkning av bränsleförbrukningen på fem till tio procent skulle innebära minskade kostnader på mellan 17.500 och 35.000 kronor per år.

Suzanne Andersson, trafiksäkerhetssamordnare på trafikkontoret, ser bara en nackdel med införandepiloten i nuläget. Den är ännu rätt dyr jämfört med en vanlig GPS för privat bruk. Varje enhet kostar närmare 10.000 kronor beroende vilka funktioner och loggar man vill att den ska ha. Med tanke på prisraset på vanliga GPS hoppas hon att dosan blir billigare i framtiden.

– Sänks den tröskeln blir det sannolikt ett mer attraktivt system att sätta in i alla kommunens bilar, säger Suzanne Andersson.