Göteborg värd för stor konferens. Ett hundratal experter på stadsljus ska ta fram idéer om ljuset i Göteborgs nya stadsdel Frihamnen. Det är en av programpunkterna när det internationella nätverket LUCI har konferens i Göteborg 21-23 april.

Lighting urban community international, LUCI, är ett nätverk av städer, företag och organisationer som samarbetar om ljus i städer.

Visar upp ljusprojekt och konstsatsningar
Torsdag till lördag håller LUCI konferens med Göteborgs Stad som värd, då samlas 120 deltagare från 20 länder, bland annat från Seoul, Budapest, Glasgow, Paris, Malaga, Lyon, Shanghai och Helsingfors.

Konferensen ger Göteborg möjlighet att visa upp olika ljusprojekt, satsningar på konst och ljus och informera om stadens nya ljuspolicy.

Men man passar också på att få idéer från en mängd kunniga människor om hur stadsljuset kan utformas i nya Frihamnen, ”en stadsdel där det ska vara lätt att leva hållbart”.

– Vi ska bland annat diskutera kring hur man kan lösa stadsljuset i Frihamnen, tanken är att det kan bli ett underlag för en framtida plan, säger Ingemar Johansson, entreprenadledare på trafikkontoret..

Alingsås är medarrangör
Workshopen på torsdag kallas Frihamnen lighting lab. Först får deltagarna information om bakgrunden till den nya stadsdelen, gör studiebesök i området och får lyssna till tankarna från Janica Wicklander, ljusdesigner som har i uppdrag av stadsbyggnadskontoret att ta fram en övergripande plan för ljuset i Frihamnen.

Sedan avslutas dagen med grupparbete, vars resultat förhoppningsvis ska genomsyra projektet i framtiden och ” …tillföra ett globalt perspektiv för att bygga en stark och konsekvent ljusidentitet för Frihamnen.”

Göteborg är just nu ordförandestad för LUCI i två år. Även 2011 höll LUCI sin årliga konferens i Göteborg. I år arrangeras konferensen tillsammans med Alingsås.

LUCI startade år 2002 på initiativ av Lyon i Frankrike och har idag mer än 70 medlemsstäder och 45 medlemsföretag.

4464.jpg