Järnvägsbroar i olika nivåer. Åtta nya järnvägsbroar på olika höjder. Det är planen när bangården vid Olskroken ska byggas om. Utbyggnaden är nödvändig för att all gods- och persontrafik in och ut från Göteborg ska fungera bra.

Kommunfullmäktige antog igår torsdag 26 april den plan för bangården i Olskroken som innebär en stor utbyggnad av tågkapaciteten och som gör det möjligt att ansluta Västlänken till övriga järnvägsspår.

– Under de kommande veckorna återstår det att se om det kommer in något överklagande. Dessutom kommer det en miljödom inom kort som avgör när Trafikverket kan starta arbetet med Olskroken planskildhet. Men det är rimligt att byggandet börjar inom ett år. Planen är att bangården i Olskroken ska vara färdig år 2023, säger Emir Aganovic, handläggare på stadsbyggnadskontoret.

Tågen ska skiljas åt
Bangården i Olskroken formades på 50-talet och efter det har inga stora ändringar skett. Samtidigt har Göteborg vuxit och transporterna till hamnen har ökat stort.

– I planen finns till exempel att bygga dubbla spår till hamnen. Godstågen får separata spår och ska inte korsa fjärr- och regionaltågen. Ett pendeltåg till Partille ska inte behöva stå och vänta i några minuter för att ett godståg ska passera, säger Emir Aganovic.

Som det ser ut i dag möts alla järnvägsspår i samma nivå – på marken. Utbyggnaden innebär att det blir järnvägsbroar i olika nivåer.

– De fyra spår som finns från Stockholm genom Olskroken utökas med två till.

Utbyggnad av bangården planerades från början tillsammans med Västlänken, men satsningen rymdes inte inom den budgeten. När planeringen återupptogs 2013 var det under namnet Olskroken planskildhet. Det är staten som finansierar projektet.

Tågtrafiken ska rulla på
Emir Aganovic säger att bygget inte kommer att störa de boende i området speciellt mycket. Bagaregården är närmast, men ligger på andra sidan E20 från bangården sett.

Inte heller tågtrafiken ska påverkas stort under utbyggnaden.

– Tågen kommer att rulla på som vanligt i stor grad. Det blir kanske någon försening, och ersättningsbuss vissa tider, men planen är att allt ska flyta på.

Förutom järnvägsbroarna ska det inom Olskroken planskildhet bland annat byggas en ny gångbro över E20 som förlängning av den befintliga. Dessutom görs en äldre järnvägsbro bredvid Partihandelsgatans bro om till en vägbro för framtidens kollektivtrafik från centralstationen till de östra stadsdelarna.