Kommunstyrelsen godkände på onsdagen Trafikverkets omarbetade förslag till trängselskatter i Göteborg. Det nya förslaget innebär 38 istället för 45 betalstationer. Därmed hamnar Backaplan och stora delar av övriga Hisingen utanför systemet.

En flerpassageregel införs också. Den gör att man kan passera flera betalstationer en timme men bara betala avgift en gång.

Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionen och Region Halland ska också yttra sig över det nya förslaget senast den 1 december. Därefter görs en formell förfrågan till regeringen om en ny proposition under våren, för beslut av riksdagen nästa höst.