Regionstyrelsen i Västra Götaland sa på tisdagskvällen ja till avtalsförslaget om det västsvenska infrastrukturpaketet, hur det ska finansieras och hur parterna ska gemensamt ska arbeta framöver för att genomföra det.

Exakt vad som ska ingå i infrastrukturpaketet är inte klart, utöver Västlänken, Marieholmstunneln, kollektivtrafikinvesteringar enligt projekt K2020 och delfinansiering av en ny Göta älvbro.

Förutsättningen i avtalet är att staten betalar hälften, det vill säga 15 miljarder, medfinansiärerna och lokala bidrag ska ge tre miljarder. Resterande tolv miljarder ska plockas in via ett system med trängselskatter. Vägverket utreder för närvarande hur det systemet ska se ut.

Lämnas till regeringen senast 9 november

Avtalet ska nu också behandlas av övriga parter, det vill säga Göteborgs Stad, landstinget i Halland och Göteborgsregionens kommunalförbund. Banverket och Vägverket är också avtalsparter.

Senast den 9 november ska avtalet vara undertecknat och lämnat till regeringen.


Fotnot:

Västra Götalandsregionen har öppnat en webbportal där intresserade kan följa planeringen av det västsvenska infrastrukturpaketet. Se länk nedan!