Hur jämna är ytorna på Göteborgs 45 mil cykelbanor? Det ska trafikkontoret nu ta reda på. Med början på måndag kommer en liten blåvit mätbil utrustad med ett laserinstrument att rulla på stadens cykelbanor för att läsa av struktur och våglängd på underlaget.

– Cykelbanans yta kan se bra ut för ögat men uppfattas annorlunda av dem som cyklar på den. Mätresultatet ska förhoppningsvis ge ytterligare kunskap inom området, säger Andreas Mossberg, projektledare på trafikkontoret.

Besiktigar även på cykel

Resultaten från mätningarna ska vara ett komplement till hur trafikkontoret besiktigar cykelbanorna idag. Det görs sex gånger om året och från och med i år kommer besiktningsmän också att cykla omkring för att kolla cykelbanorna.

– Besiktningar med cykel och resultatet från mätbilen kommer förhoppningsvis ge oss möjlighet att bättre ta hänsyn till cyklistens upplevelser när vi prioriterar kommande underhållsåtgärder, säger Annika Oskarsson, projektledare på trafikkontoret.

Fotnot:
Har du synpunkter eller upptäcker något som är fel på Göteborgs cykelbanor så ring till trafikkontorets och park- och naturförvaltningens kundtjänst tel. 031-15 00 17 eller e-post: 150017@goteborg.se