Göteborg en del av STRING-samarbetet. Med en snabb järnvägsförbindelse mellan Oslo och Hamburg läggs grunden för en stark och hållbar megaregion. Det är visionen för STRING-samarbetet där sju regioner och fem städer, bland annat Göteborg, driver på för att järnvägen ska bli verklighet.

– I dag körs 97 procent av godstransporterna från Göteborg till Oslo med lastbil. 70 procent av dem går tomma tillbaka. Det åskådliggör ganska tydligt vilken miljövinst en förbättrad järnvägsförbindelse mellan Oslo och Göteborg skulle innebära, säger Magnus Sigfusson, direktör för område stadsutveckling i Göteborg.

I slutet av februari deltog han på ett möte hos OECD i Paris tillsammans med representanter från de övriga städerna och regionerna i STRING-samarbetet. OECD, den internationella samarbetsorganisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling, ska genomföra en studie för att se vad som behövs när det gäller kompetens inom gröna teknologier, hållbar infrastruktur och en attraktiv levnadsstandard för att kunna genomföra visionen.

Tillsammans en global aktör
– Var och en för sig är vi deltagande städer inte jättestora. Men tillsammans blir vi en global aktör att räkna med, inte minst när det gäller forskning och utveckling av grön tillväxt, säger Magnus Sigfusson.

För att stärka möjligheterna för detta måste en stor del av de transporter som i dag sker med lastbil flyttas över på järnväg. I STRING arbetar deltagarna för att driva på utvecklingen i sina respektive länder för att en snabb järnvägsförbindelse från Hamburg till Oslo ska bli verklighet.

För Göteborgs Stad och Västra Götalandsregionen handlar det om sträckan mellan Göteborg och Oslo. Eftersom det redan finns en ny järnväg till Trollhättan är det sträckan därifrån till norska gränsen som måste till.

Nödvändig infrastruktur
Nästa mål är att få med sträckan som en utpekad större investering i nästa nationella plan för infrastruktur.

–  Att få på plats infrastrukturen är nödvändigt. Det ger megaregionen med sina drygt tolv miljoner invånare stora möjligheter att skapa goda livsvillkor och ett livskraftigt näringsliv som kan expandera på ett hållbart sätt, säger Magnus Sigfusson.