Med hjälp av 138 restidskameror håller trafikkontoret och Vägverket koll på framkomlighet och proppar i Göteborgstrafiken. Snart kan även allmänheten få information om förväntade restider – via internet och storbildstavlor vid vägkanten.

Systemet med restidsövervakning av trafikflödet har varit i bruk sedan 2006. Förutom de många kamerorna på strategiska punkter får systemet även realtidsinformation från omkring 400 taxibilar.

På trafiken.nu från 30 juni

Hela syftet är att ta fram en ständigt uppdaterad bild av hur lång tid det tar att förflytta sig med bil från en viss punkt till en annan.

Hittills är det dock bara Vägverket, trafikkontoret och räddningstjänsten samt trafikredaktionerna på några lokala radiostationer som fått information av systemet.

Men med start den 30 juni kommer restidsinformationen även att finnas tillgänglig på www.trafiken.nu (se länken nedan). Trafikkontoret hoppas att detta ska leda till att somliga väljer andra färdsätt än bil, annan resväg eller att de lägger sina resor på andra tider.

– Den som tänkt ta sig med bil från A till B får via systemet realtidsinformation om restiden på den aktuella sträckan och då för den senaste 5-minutersintervallen, förklarar Dennis Olsson på Trafikkontoret.

Storbildstavlor längs E6 och E45

– En vision för framtiden är att man ska kunna knappa in avrese- och destinationsadress plus tidpunkt för resan. Systemet ska sedan kunna leverera den aktuella restiden – ungefär som kollektivtrafikens Reseplaneraren fungerar, tillägger han.

Efter sommaren får en del bilister dessutom möjlighet att ta del av restidsinformation direkt vid vägkanten. De som närmar sig Göteborg från norr längs E6 och E45 ska via storbildstavlor få veta hur trafiken flyter längre fram.

Tanken är i första hand att bilisterna redan i höjd med Kungälv ska kunna välja den snabbaste passagen till staden.

– Här hoppas vi även kunna få med effekten av eventuella broöppningar på Jordfallsbron i beräkningen, säger Dennis Olsson.

Fordonen går inte att identifiera

Trafikövervakningssystemets kameror fungerar som så att de fångar upp delar av fordonens registreringsnummer. När samma bil passerar nästa kamera räknar systemet ut restiden och jämför med ett normalvärde.

All data krypteras och systemet kan inte användas för att identifiera enskilda fordon eller personer i bilarna.