Göteborg deltar i nationell satsning. Göteborgs stad deltar i Trafikverkets nationella kampanj Zhero som ska öka engagemanget för trafiksäkerhet. Nu formas en inriktning på arbetet som utgår från Göteborgs Stads behov.

Suzanne Andersson, trafiksäkerhetsstrateg på trafikkontoret.

Redan i våras startade Trafikverket kampanjen Zhero som utgår från ett regeringsuppdrag. Syftet är att öka engagemanget för trafiksäkerhet och förändra hur vi beter oss i trafiken.

Kampanjen löper över flera år och bygger på samverkan mellan en rad aktörer. Göteborgs Stad är en av dem och nu genomförs en ny satsning där trafikkontoret har haft möjlighet att forma sitt arbete utifrån stadens behov.

− Vi har redan ett pågående arbete kopplat till gator och fordon. Det här gav oss ett fint tillfälle att fokusera på trafikanterna, det vill säga påverka beteende som kan ge oss säkrare trafik att vistas och röra sig i, säger Suzanne Andersson, trafiksäkerhetsstrateg på trafikkontoret.

Omtanke behövs i trafiken

Gående och cyklister skadas ofta i trafiken. Cyklister i singelolyckor är till exempel den näst vanligaste olyckan. Genom kampanjen vill Staden öka kunskapen kring trafiksäkerhet och mana till självreflektion.

Suzanne Andersson menar att ett säkert transportsystem sätter människan i centrum men att människan är sårbar.

− Vi som väghållare har ett stort ansvar men det har också trafikanterna, som behöver visa respekt för medtrafikanter, hänsyn och omtanke i trafiken, helt enkelt reflektera över sitt eget beteende. Det är viktigt att vi funderar på vad vi själv kan bidra med genom att vara uppmärksamma och behålla lugnet. Tillsammans skapar vi en säkrare och tryggare stad.

Kampanjen kommer finns som film och broschyr i kommunhusets reception med framför allt kommer göteborgarna märka av den i sociala medier.

− Vi hoppas att den ska bli en riktig ”snackis”, säger Suzanne Andersson.