Norra Hamngatan öppnar igen. Renoveringen av de 400-åriga kanalmurarna längs Stora Hamnkanalen mellan Kämpebron och Fontänbron är nu färdig. Norra Hamngatan, som också fått en rejäl upprustning, är därmed klar att öppna igen för trafik. Till att börja med är trafiken enkelriktad, från Gustaf Adolfs torg till Skeppsbron.

Renoveringen skulle varit klar redan i december men försenades på grund av trafikkontoret upptäckte sättningar i gatan och att berggrunden närmast Kämpebron var av sämre kvalitet än väntat. Dessutom fick inga bullrande arbeten utföras på kvällar och helger.

Förberedd för framtiden
Kanalmurarna byggdes när Göteborg anlades för 400 år sedan och har haft sin nuvarande form sedan i början av 1800-talet. Murarna har klarat sig bra genom åren men i takt med att Norra Hamngatan blivit alltmer trafikerad, inte minst av tung busstrafik, så har murarna och gatan blivit instabila. För att stabilisera gatan har trafikkontoret nu rivit de gamla murarna, och byggt upp nya.

– Med den här renoveringen har vi också förberett gatan för framtiden, så att det finns förutsättningar för att Stora Hamnkanalen ska kunna bli en ny mötesplats med ett levande kanalstråk mitt i staden, säger Johan Landgren, projektledare på trafikkontoret.

Under den närmaste veckan är gatan öppen för enkelriktad trafik, från Gustaf Adolfs torg till Skeppsbron. Detta för att trafikkontoret ska kunna göra klart det sista och flytta undan arbetsbodar och maskiner. Senast på lördag morgon den 13 juni kommer gatan att vara helt öppen i båda riktningarna.