Nu kan Kärraborna cykla ända in till centrum utan att korsa E6:an. Cykelbanan vid Tagenevägen har just blivit klar. Därmed har ytterligare tre kilometer lagts till det 46 mil långa cykelbanenät som redan finns i Göteborg.

– Vi håller på att bygga bort en rad ”felande” länkar för att få en kontinuitet i cykelnätet. Vi hoppas att det ska få fler att välja cykeln. Dels för att det blir lättare att hitta, dels för att det ökar säkerheten, säger Lars-Erik Lundin, cykelsamordnare vid trafikkontoret.

För att underlätta för cyklister har det under året även tillkommit nästan 400 nya cykelställ i stadens centrala delar. Dessutom är vägvisningsutbyggnaden i nordost färdig.

Fler nya banor klara till årsskiftet

Andra delar av cykelnätet som beräknas vara klara före årsskiftet är Ljusårsgatan i Bergsjön, Sankt Pauligatan i Lunden och Skeppsgossegatan i Majorna.

I december tar trafiknämnden beslut om vilka sträckor som ska byggas ut under 2010.