Park- och Naturförvaltningen började i veckan såga ner ett tiotal kastanjeträd längs Södra vägen vid Världskulturmuseet. Där ska planteras nya träd under nästa år i samband med upprustningen av Södra vägen/Mölndalsvägen.

– Vi smalnar av Södra vägen till ett körfält och gör då ett bredare gräsfält, en ny cykel- och gångbana och ett planteringsdike för nya träd. Träden ska i princip bevaras, det gjorde vi klart i detaljplanearbetet. Men Park- och Naturförvaltningen har dömt ut kastanjerna för att de är för dåliga och de kommer att sätta dit andra träd, säger Lars-Olof Andersson, chef för väg och bana på Trafikkontoret

Kan ersättas med svarttall

Kastanjerna som ska tas ner står längs Södra vägens östra sida, från i höjd med Chalmerstunnelns mynning och fram till det nya Världskulturmuseet.

– Träden sågas ner nu efter bladfällningen, och det finns förslag på att de ska ersättas med svarttall. Det är i alla fall nästan hundraprocentigt säkert att vi inte kommer att återplantera med kastanj, säger Tage Nilsson, parkintendent vid Park- och naturförvaltningen.

Svåra att beskära

– Kastanjeträden har flera nackdelar. Dels för att de släpper stora blad som lägger sig på vägbanan och spårvagnsspåren, dels att de släpper kastanjer. Dessutom är de svåra att beskära ur trafiksäkerhetssynpunkt, säger Tage Nilsson.

Från Världskulturmuseet och fram till Korsvägen kommer Park- och Naturförvaltningen att plantera körsbärsträd.