Inga allvarliga brister funna. Den uppmärksammade gatstenen på Kungsgatan har nu granskats via Göteborgs Stads underleverantörer. Resultatet visar att trafikkontorets krav till stor del uppfylls och att både stenbrytning och bearbetning sker på ett bra sätt.

Den gatsten som nu läggs på Kungsgatan i centrala Göteborg har under den senaste månaden varit omdebatterad i olika medier. Det har diskuterats huruvida de kinesiska stenfabriker som anlitas uppfyller de krav som trafikkontoret ställer på god arbetsmiljö.

Ställer krav på leverantörerna
Nu har Göteborgs Stad tillsammans med sina svenska underleverantörer genom det franska besiktningsbolaget Bureau Veritas utfört en granskning av villkoren i Kina.

− Vi ställer ganska tuffa krav på våra leverantörer, som de i sin tur ska föra vidare till sina underleverantörer. Så är gjort även i det här fallet. Men eftersom det har blivit diskussioner ville vi få verifierat att allt var i sin ordning, säger Ingemar Larsson, upphandlingsledare på trafikkontoret.

Vissa förbättringar behövs
Granskningen visar inte på några allvarliga brister hos det aktuella stenbrottet eller bearbetningsföretaget. Några saker kan dock behöva förbättras.

− Det behövs mer skyddsutrustning i form av öronproppar, det genomförs inte tillräckligt med hälsokontroller och det saknas utbildning i första hjälpen, säger Ingemar Larsson.

För att ytterligare skärpa kontrollen på området har trafikkontoret redan sedan tidigare planer på mer regelbundna besiktningar samt att försöka få närmare relationer till sina leverantörer.

− På så sätt kan vi se att det verkligen sker förbättringar. Det är oerhört långsamma processer och vi måste jobba vidare med det här, säger Ingemar Larsson.

Fortsatt kontakt för att påverka
Att helt stoppa inköpen från Kina till dess att man med säkerhet vet att allt står rätt till, är inte en möjlig väg att gå, enligt Ingemar Larsson.

− Dels strider det mot lagen om offentlig upphandling, dels försvinner i så fall möjligheten att påverka. Det är bättre att ställa och följa upp krav på förbättrade arbetsvillkor, säger han.