Bristen på parkeringsplatser vid Saltholmen ska avhjälpas genom att 114 nya p-platser byggs i närheten av skärgårdsterminalen. Det står klart efter ett beslut i byggnadsnämnden på tisdagen.

De nya p-platserna kan förverkligas genom att en bergknalle strax utanför färjeterminalen sprängs bort, något som boende i området protesterat mot. De tyckte att det vore kortsiktigt att skövla naturen för att råda bot på en akut brist på p-platser och att gatorna i området redan idag är alltför hårt trafikerade.

Göteborgs Stads Parkerings AB, som ska bygga p-platserna, invände att trafiken inte kommer att öka utan snarare minska eftersom godsterminalen ska flyttas till Fiskebäck.

Spårvägens kiosk flyttas

Bussvändslingan utanför skärgårdsterminalen ska också byggas ut så att fler bussar får plats, vilket ökar kollektivtrafikens kapacitet. De nya parkeringsmöjligheterna gör att fler kan lämna bilen hemma och åka kollektivt och dessutom försvinner en hel del onödig trafik, när öbor och besökare slipper åka runt och leta efter p-platser.

Efter diskussion mellan parkeringsbolaget och stadsbyggnadskontoret har ett par p-platser strukits ur planerna. Det gör att trädallén i området kan bevaras och att en liten kiosk som använts av spårvägen kan bevaras, men flyttas. Förslaget innebär också att en länga båtbodar rivs för att ge plats åt en stor cykelparkering under tak.

Byggnadsnämnden var enig i beslutet. Men innan p-platserna kan byggas måste godshanteringen till och från öarna flyttas till Fiskebäck. Det sker troligen i höst, vilket innebär att p-platserna kan vara klara till nästa sommar.