Västsverige fick 1.450 miljoner kr till nya väg- och järnvägsprojekt i regeringen Reinfeldts "närtidssatsning", som presenterades i Göteborgs hamn på torsdagen. Ny tunnel under Göta älv och bättre godstrafik till hamnen är några projekt som får extra pengar de närmaste två åren. Drygt 300 miljoner går till järnvägen.

Chefen för trafikkontoret i Göteborg, Lars-Bertil Ekman, är nöjd:

– Klart man är nöjd när det kommer så stora tillskott i en närtidssatsning. Och det är bra att vi kan fortsätta arbetet med att planera för den nya älvförbindelsen i samarbete med Vägverket, det kommer att rulla på med full kraft, säger Lars-Bertil Ekman.

Bygget ska bekostas med brukaravgifter

– Generellt är det glädjande att regeringen äntligen har hörsammat behoven för Göteborgsregionen och Västsverige så att nödvändiga infrastruktursatsningar sker som en viktig del i den fortsatta utvecklingen.

Till den nya älvtunneln avsätts 200 miljoner kronor under 2009 och 2010. Regeringen konstaterar här att Göteborgs Stad med kranskommuner samt Västra Götalandsregionen lovat att vara med och bekosta bygget.

– Ja, det ska ske via brukaravgifter, så det blir inga kommunala bidrag till älvförbindelsen. Det står klart i den avsiktsförklaringen som lämnats in från Göteborgs Stad, Västra Götalandsregionen, GR-kommunerna och Vägverket, säger Lars-Bertil Ekman.

Lundbyleden ska byggas ut

Han välkomnar också 150 miljoner-satsningen till en utbyggd Lundbyled och andra vägförbättringar på Hisingen så att godsflödet till och från hamnen ska bli bättre.

Den tredje västsvenska vägsatsningen är 100 miljoner till fyrfältsväg på riksväg 40 mellan Rångedala och Hester, den sista ”felande länken” innan hela sträckan Göteborg – Jönköping håller mötesfri standard.

Mest pengar, 700 miljoner, går till utbygganden av E 45 till motorväg mellan Älvängen och Trollhättan

– Det är bra att det ges möjlighet att hålla fullt tempo i utbyggnaden av 45:an, så att den pulsådern uppåt blir färdig i sin helhet också, kommenterar Lars-Bertil Ekman.

Västlänken och hamnbana ligger längre fram

På järnvägssidan ger regeringen drygt 300 miljoner till projektet Kraftsamling Väst, ett samarbete mellan Banverket, Västtrafik, SJ och andra tågbolag för att åtgärda olika underhållsproblem.

– En väldigt bra satsning som snabbt kan öka tillförlitligheten i järnvägstrafiken, till exempel för pendeltågen som haft en del problem, säger Lars-Bertil Ekman.

– Här kan arbetet sättas igång direkt – åtgärda växlar, signaler eller inrätta patrullverksamhet så man är snabbt ute när något händer.

Torsdagens satsning innehåller inget om de i Göteborg efterlängtade järnvägsprojekten Västlänken eller Hamnbanan på Hisingen.

– Nej, de ligger mycket längre fram i tiden. Dagens satsning handlar om år 2009 och 2010, så i det perspektivet tycker jag att vi fått riktigt bra utdelning. Detta är ett steg i rätt riktning, säger Lars-Bertil Ekman.