Västtrafiks styrelse har gett klartecken till ytterligare en stombusslinje. I augusti nästa år startar stombuss 17 som ska gå mellan Tuve och Björkekärr/Östra sjukhuset. Den ersätter dagens linje 34 och blir Göteborgs näst största busslinje med 17.000 resor per dygn

I januari 2003 startade Göteborgs första stombusslinje, linje 16. Den går från Högsbo via de centrala delarna av stan till Norra älvstranden. Med stombussen ökade resandet och idag är linje 16 stans största busslinje.

Var tionde minut

I augusti 2005 startar nästa av totalt tre planerade stombusslinjer. Linje 17 mellan Tuve och Björkekärr/Östra sjukhuset ska gå var tionde minut och så ofta som var femte minut på morgon och eftermiddag till och från centrum.

Stombusstrafik handlar om att tänka spårvagn men köra buss. Satsningarna sker där Västtrafik redan idag har ett bra resande och idén är att utveckla trafik, teknik och framkomlighet så att det går att jämföra med spårvagn. Entreprenör på den nya linjen är Göteborgs Spårvägar.

Kostnaden för den nya stombussen beräknas vara 3,5 procent dyrare än nuvarande busslinje 34. 50 procent av ökningen förväntas täckas av nya intäkter, som på sikt väntas stiga ytterligare.