Tyck till om järnvägstunneln från 18 september. Byggnadsnämnden beslutade på tisdagen att den första detaljplanen för Västlänken ska gå ut på samråd. Mellan den 18 september och 29 oktober välkomnas allmänheten att lämna sina synpunkter om frågor som rör järnvägstunneln. Samråd om planen för de tre stationerna väntas följa under 2014.

Redan under våren 2013 genomförde Trafikverket ett samråd som inbjöd till synpunkter på järnvägsplanen. I och med tisdagens beslut i byggnadsnämnden får nu allmänheten också möjlighet att tycka till om den första detaljplanen för Västlänken – den del som handlar om järnvägstunneln.

”Synergieffekterna det viktiga med Västlänken”
– Vissa centrala beslut är redan fattade – till exempel de om sträckningen och stationernas lägen, säger Peter Elofsson som är stadsbyggnadskontorets projektledare för Västlänkens järnvägstunnel och fortsätter:

– Under samrådet vill vi gärna veta vad man tycker om de cirka 20 tekniska anläggningarnas lägen, och hur de rent estetiskt ska passa in i stadsmiljön. Vi är också mycket intresserade av att få in tankar om hur göteborgarna vill att staden ska växa runt de här tre stationerna.

– Man kan ju stirra sig blind på att det byggs en tunnel som vi ska köra tåg i, men egentligen är det ju de nya stationernas synergieffekter som är det viktiga med Västlänken.

Efter tisdagen beslut i byggnadsnämnden kommer det att ta cirka två veckor innan samrådets underlag blir tillgängligt för allmänheten.

”Vi har en lång process framför oss”
Från och med samrådets första dag, onsdagen den 18 september, finns flera sätt satt hålla sig informerad:

• På nätet kan man via Göteborgs Stads stadsbyggnadskontor söka under fliken Bygga & Bo, och sedan vidare under ”aktuella planärenden”.
• Allt material kommer också att visas i källarvåningens utställningshall på Köpmansgatan 20.
• I Stadsbyggnadskontorets info-sal på Köpmansgatan 20 arrangeras två öppna samrådsmöten den 30 september och 9 oktober.
• Dessutom kommer en mindre utställning att visas på ett antal stadsdelsbibliotek.

– Vi har en lång process framför oss. Det kommer i runda slängar att ta knappt två år innan detaljplanen för järnvägstunneln är i mål, säger Peter Elofsson.

Redan nästa år går Västlänkens detaljplanearbete i en ny fas. Då handlar det om planen för och kring de tre stationerna: Haga, Centralen och Korsvägen.