Enig trafiknämnd tog beslut. En linbana över Göta älv har kommit ett steg närmare förverkligande. På onsdagen godkändes planerna av trafiknämnden i Göteborg, som nu vill att kommunledningen tar ställning för projektet. ”Inte utan att man känner historiens vingslag”, säger Per Bergström Jonsson, huvudprojektledare på trafikkontoret.

Göteborg 2012: Provåk Jubileumslinbanan

– Det är ju inte så ofta det införs ett nytt trafikslag i kollektivtrafiken i Sverige. Senast var det tunnelbanan i Stockholm, som öppnade 1933. Förmodligen togs de politiska besluten om tunnelbanan på 1920-talet, alltså för nästan 100 år sedan, säger Per Bergström Jonsson.

Det var en helt enig trafiknämnd som ställde sig bakom projektet, med tolv specifika krav på hur det ska bli.

Första sträckningen klar senast 2021
Idén om linbana över älven kom ursprungligen från göteborgare, som en del av stadens satsning inför 400-årsjubileet år 2021.

Tanken är att den första sträckningen ska stå klar senast år 2021 till en kostnad av max 1,1 miljarder kronor, räknat i 2015 års priser. Internt har den arbetsnamnet Lila stomlinbanan för att skilja från den gula och bruna som ligger längre fram i planeringen.

– Men den kommer säkert att få ett roligare namn än så, om jag känner göteborgarna rätt, säger Per Bergström Jonsson.

Hur som helst, Lila linjen ska få fyra stationer och gå mellan Järntorget och Wieselgrensplatsen, via Lindholmen och Lundby.

Tolv krav ska uppfyllas
Trafiknämnden ställde upp tolv krav på linbanan, till exempel att Västtrafiks ordinarie taxor ska gälla, att linbanan ska kunna transportera minst 2 000 resenärer per riktning och timme och ha en mycket hög turtäthet, minst en gondol per minut. Marschfarten ska vara mellan 18 och 25 km/tim. Vad gäller säkerheten krävs att linbanan ska klara ”styv kuling eller mer i sidvind” utan att behöva stängas för trafik.

Linbanan får inte begränsa nuvarande farleder för sjöfart och ska uppfylla ”högt ställda tillgänglighetskrav”. Bland annat ska gondolerna stannas helt och hållet för på- och avstigning vid stationerna. Till sist påpekar trafiknämnden man ska kunna ta med sig cykeln i gondolerna.

Linbanan ska bli en integrerad del av det befintliga kollektivtrafiksystemet, man ska alltså inte behöva betala extra för att få åka med. Extra avgifter tas ut på flera håll i Europa, till exempel Bolzano i Italien, Koblenz i Tyskland och Londons linbana över Themsen.

”Tror vi blir först i Nordeuropa”
Det gör att trafikkontoret talar om Göteborg som först i Nordeuropa, kanske rentav i Europa, med en ”urban linbana, fullt integrerad i kollektivtrafiken”.

– Vi har inte hittat någon sådan i hela Europa. I Brest på franska Atlantkusten ska det öppna en i höst som kan jämföras med Göteborgs, men det är faktiskt den enda, säger Per Bergström Jonsson.

Liknande planer finns i andra franska och tyska städer, bland annat Berlin och Hamburg.

– Jag tror att vi blir först i Nordeuropa. Och kanske tvåa eller trea i hela Europa, säger Per Bergström Jonsson.

Kommunstyrelsen ska ta ställning
Närmast är det nu kommunstyrelsen som ska ta ställning till planerna. Göteborgs Stad ska också komma överens med Västra Götlandsregionen om hur linbanan ska finansieras, den har funnits med på bordet i den så kallade Sverigeförhandlingen mellan staten, Västra Götalandsregionen och västsvenska kommuner om framtidens kollektivtrafik.

– Jag kan ju inte utlova statliga medel, men det ser väldigt bra ut, säger Per Bergström Jonsson.