Ale kommuns överklagan avslogs. Under måndagen meddelade mark- och miljödomstolen att de avslår Ale kommuns överklagande av detaljplanen för Hisingsbron. Det betyder att den framtida bron kan ta ytterligare ett steg närmare byggstart. På onsdag väntas besked om miljödomen.

I november 2014 antog Göteborgs Stads kommunfullmäktige en detaljplan för en ny bro över Göta älv. Ale kommun valde att överklaga detaljplanen, bland annat på grund av att den nya bron inte är lika hög som den gamla.

Mark- och miljödomstolen har nu bestämt sig för att avslå Ale kommuns överklagan. Det gör att detaljplanen kan vinna laga kraft om domstolens beslut inte överklagas i sin tur.

Snart besked om miljödomen
Onsdag den 4 maj kommer mark- och miljööverdomstolen med ytterligare ett besked. Det gäller då den så kallade miljödomen, den sista tillståndsprövning som ska till för att bron ska kunna bli verklighet.