Bidrag eller hyrcykel. Ett bidrag på 500 kronor per år till ny cykel, service eller tillbehör. Eller en hyrcykel som man själv bekostar via månadsavgift och kan köpa loss efter tre år. Så ska cykelförmånen för Göteborgs Stads anställda se ut.

Kommunstyrelsen sa ja till förslaget på onsdagen och nu blir det upp till respektive förvaltning att införa det. Formellt ska också kommunfullmäktig ta ställning i frågan på sitt möte den 6 september.

Som friskvårdspengar
Cykelbidraget blir skattepliktigt, till skillnad från exempelvis friskvårdspengarna. Man kan välja att ta ut det som en klumpsumma, 1.500 kronor, eller uppdelat på tre år. Den anställde tar helt enkelt med sig kvitton för cykelrelaterade inköp till personalavdelningen som betalar ut förmånen, samt betalar in skatt och arbetsgivaravgifter.

Det är en liknande hantering som friskvårdspengarna och anses enklare än det förslag som kommunstyrelsen skisserade i augusti: En upphandlad rabatt på cykelköp och betald service, upp till 1.500 kronor per år.

– Det hade blivit onödigt krångligt, till exempel att behöva bevisa för cykelhandlaren att man jobbar i Göteborgs Stad, säger Erica Litzén,. planeringsledare på stadsledningskontoret.

– En upphandling om rabatter kan bara gälla ett par märken och då blir det inte så attraktivt. När man köper en ny cykel för flera tusen vill man ju kunna välja den man gillar bäst, fortsätter hon.

Gatubolaget hyr ut
Förmånen tar främst sikte på de 31000 tillsvidareanställda i fack- och stadsdelsförvaltningarna. De kommunala bolagen är mer självstyrande och rår över sina egna löneförmåner. Men om bolagen vill, får de ansluta sig.

Förutom ett bidrag till cykelinköp eller service ingår i cykelförmånen också att staden erbjuder sina anställda en personalcykel på hyravtal. Det är Gatubolaget som ska köpa in och hantera personalcyklarna. Dessa kommer inte att kosta kommunen några stora summor, eftersom de betalas av de anställda via löneavdrag varje månad.

Det innebär att den anställde ”betalar av” på sin cykel under tre år och sedan har chans att köpa den för ett restvärde. Till exempel skulle en treväxlad cykel för runt 5000 kronor kosta omkring 180 kr i månaden och få ett restvärde på runt 500 kr efter tre år. Men då har den anställde betalat totalt nästan 7000 kr för cykeln.

Service ingår
– I det räkneexemplet följer ett service- och reparationsavtal, så det är en fräsch cykel som man har chans att köpa loss efter tre år. Jag tror inte att det blir så många personalcyklar i början, men kanske på sikt, säger Erica Litzén.

Om samtliga 31.000 anställda i förvaltningarna utnyttjar bidraget på 1.500 kr, kostar det kommunen nästan 22 miljoner kr om året, inräknat sociala avgifter och skatt.

Gatubolagets personalcyklar däremot, kostar alltså inte kommunen något, förutom en liten administrativ hantering inom respektive förvaltning.