Klimatpåverkan från de nya bilar som registrerades i Göteborg ifjol minskade med elva procent jämfört med 2007 och med 16 procent jämfört med året dessförinnan. Detta enligt ett index som Naturvårdsverket, Vägverket och Konsumentverket räknat fram.

I en jämförelse mellan alla Sveriges 290 kommuner hamnar Göteborg på 28:e plats med utsläpp av 145 gram koldioxid per kilometer. Det är samma placering som 2007.

Lägst utsläpp förra året hade nybilsköparna i Trollhättan, med 131 gram koldioxid per kilometer, medan de bilar som registrerades i Burlöv i Skåne släpper ut mest, 183 gram. Det svenska genomsnittet är 150 gram.

Sverige har bränsleslukande bilpark

Beräkningarna är gjorda på utsläpp från samtliga nya bilar och tar hänsyn till den sammantagna klimatnyttan med de bilar som kan drivas med etanol och gas.

Sverige har den mest bränsleslukande bilparken i EU. Koldioxidutsläppen för nya bensin- och dieselbilar ligger fortfarande bland de högsta – det svenska genomsnittet för bensin och dieselbilar är 173 gram. Genomsnittet i EU var 2007 158 gram.