Stenkastning och grön laser ökar. Klotter och vandalisering av fordon och hållplatser är den vanligaste ordningsstörande händelsen för kollektivtrafiken. Men stenkastning och beskjutning med grön laser förekommer också. Det visar Västtrafiks årliga rapport över trafikhändelser.

Statistiken för 2011 bygger på inrapporterade trafikhändelser. Den dominerande företeelsen är klotter och vandalisering av fordon. Sammanlagt 9.339 fall rapporterades in – en minskning med två procent jämfört med året innan.

Även klotter och vandalisering av hållplatser är ett återkommande problem. I Göteborg kostade det 2,6 miljoner att återställa väderskydden förra året, vilket är 200.000 kronor mindre än 2010.

Stenar kastas på fordon
En negativ trend i samhället är stenkastning mot bussar, spårvagnar, räddningstjänstens fordon och polisbilar. Kollektivtrafiken drabbades 269 gånger under förra året, vilket är en ökning med fem procent.

Även beskjutning med grön laser ökade – förra året rapporterades 152 incidenter.

Västtrafik vill ha dialog med unga
För att motverka trenden med stenkastning och grön laser samarbetar Västtrafik med trafikföretag, lokalpolis, räddningstjänst och stadsdelsförvaltningar. Periodvis förstärks säkerheten och man samverkar också med fältassistenter och bevakningsföretag.

Under våren ska Västtrafik besöka skolor och fritidsgårdar för att skapa en dialog med ungdomar kring problemet.