Undvik rusningstid och välj andra färdsätt. Från 22 april i år till oktober 2023 ska Tingstadstunneln renoveras och uppdateras till dagens säkerhets- och miljöstandard. Renoveringsarbetet kommer kraftigt att påverka trafiken under hela perioden. Projektet inleds med en total avstängning av tunneln och E6 mellan Olskroksmotet och Ringömotet mellan fredag 22 april klockan 22 och måndag morgon klockan 05.00 den 25 april.

Läget kommer att vara mycket ansträngt i Göteborgstrafiken under lång tid från slutet av april. Bilister uppmanas därför att se över sina resvanor.

”Det kommer att bli långa köer”

Efter den inledande totalavstängningen kommer bara ett körfält i varje riktning vara öppet, det gäller från måndag 25 april och ända fram till oktober 2023 när arbetet ska vara klart.

– Det kommer att bli långa köer och därför rekommenderar vi bilister att ställa bilen eller välja andra färdsätt den här helgen. Annars behöver man starta resan i mycket god tid, säger Robin Holmér, analytiker på Trafik Göteborg.

Påverkar trafiken i hela Göteborg

Den minskade kapaciteten i och kring Tingstadstunneln kommer att ge kraftiga effekter på hela Göteborgs trafiksystem.

– Det kommer att bli köer och längre restider. Om man tittar på analyserna så blir köerna som värst klockan 7 till 9 och 15 till 17 på vardagar och klockan 11 till 14 på helger och därför bör man undvika dessa tider, säger Robin Holmér.

Mer information om ändrade resvägar hittar du på Trafik Göteborg och Trafiken.nu.