Göteborgs kostnad för kollektivtrafiken inom Västtrafik ökar med 50 miljoner kronor mellan 2003 och 2004. Det står klart när avtalet mellan Västtrafik och kommunerna i Västra Götaland nu är påskrivet. Jämfört med det gamla kollektivtrafikavtalet får vissa kommuner nästa år betala mer och andra mindre.

– 50 miljoner är ungefär det vi har räknat med för nästa år. Kostnadsökningen beror till hälften på det nya avtalet, och till hälften på Västtrafiks ökade kostnader för trafiken, säger Peter Lönn, ekonomidirektör i Göteborgs Stad.

Västtrafiks kostnader 2004 beräknas bli cirka 3,6 miljarder. Biljettintäkter täcker 60 procent, resten får ägarna, det vill säga kommunerna och Västra Götalandsregionen, stå för.

Får nationellt skatteavdrag

Det nya kollektivtrafikavtalet innebär att varje kommun nästa år ska betala för de resor som respektive kommuninnevånare gör i sin egen kommun. Övriga resor betalas av Västra Götalandsregionen.

För 2003 betalade Göteborgs Stad drygt 299 miljoner kronor för kollektivtrafiken efter avdrag enligt det nationella skatteutjämningssystemet för kollektivtrafik.

Västtrafiks nota till Göteborg för nästa år blir efter skatteavdraget istället drygt 348 miljoner kronor.