Informationsmöte i Älvrummet. Hur går det till att bygga en tunnel under älven? Och hur kommer det att bli när knutpunkten för kollektivtrafik vid Gamlestadstorget är fullt utbyggd? De frågorna kan du få svar på under ett öppet informationsmöte i Älvrummet torsdag 14 april.

Under informationsträffen som pågår 17 – 18.30 presenteras två av de pågående projekten inom Västsvenska paketet.

Efter en inledning med en översikt om Västsvenska paketet rapporterar Per Rydberg från Trafikverket om Marieholmsförbindelsen – tunneln och järnvägsbron som just nu byggs för att skapa en ytterligare förbindelse över älven.

Gamlestadstorget blir knutpunkt
Mikael Reidal och Hamid Irany från trafikkontoret berättar sedan om arbetet med att skapa en attraktiv och trygg knutpunkt för kollektivtrafik vid Gamlestadstorget.

Ingen anmälan krävs till informationsträffen.