Provkörning i Bältesspännarparken. Ta en tur med en eltaxi, kliv in i en elbil eller susa runt på en elcykel. På lördag 19 september finns chans att testa alla typer av elfordon i Bältesspännarparken. Evenemanget är en del av trafikantveckan. Syftet är att inspirera till att välja transportsätt som kan göra Göteborg till en tystare, renare och mer hållbar stad.

Mellan 10.30-15 på lördag finns en rad fordon på plats i Bältesspännarparken: bilar, cyklar och lastcyklar. Gemensamt är att de drivs med el.

Bakom evenemanget står samarbetsprojektet Elmob. Där samverkar företag och forskare med Göteborgs Stad för att testa och utveckla eldrivna transportlösningar. Malin Andersson, trafikkontoret, är en av dem som jobbar i projektet.

– Om fler börjar använda elfordon, och om man delar dem med varandra, då tror vi att resandet blir smidigare, staden tystare och luften renare.
Malin Andersson konstaterar att traditionella bilar tar mycket plats. Framförallt om varje person har en bil och om de står parkerade merparten av tiden.

– Vi ska ju bygga många nya fastigheter och ny infrastruktur mitt i staden framöver. Då måste vi använda de ytor som finns väldigt effektivt. Då är det bra att dela fordon med varandra eller att ha fordon som är mer yteffektiva.

Staden som laboratorium
Att sättet att transportera sig i staden kommer att förändras är de flesta överens om. Men ingen vet exakt hur. Malin Andersson berättar att tanken med projektet Elmob är att prova sig fram, tillsammans med dem som reser.

– Tanken är att inte bara utveckla nya saker innanför väggarna på ett universitet, utan i stadsrummet, så att göteborgarna får vara med.

Framöver kommer Elmob bygga upp en elfordonspool på prov, med elbilar och elcyklar uppställda i dels Johanneberg science park, dels Lindholmen science park. Syftet är att testa ett poolsystem och utvärdera vad användarna tycker.

Det kommer också att sättas upp snabbladdare på några ställen i staden, där elbilar kan laddas på 20 minuter.

Hur är utvecklingen kring elfordon överlag?
– Det ser ganska bra ut. För fem år sedan fanns bara 50 elbilar i hela Sverige, nu är de ungefär 1000. Elcyklar har vi inte statistik på, men det går verkligen att se att de ökar i antal på cykelbanorna.

– Inom Göteborgs Stad har vi snart 200 elbilar och lätta ellastbilar. Det är ungefär 8 procent av vår fordonsflotta.

Under evenemanget lördag 19 september är det fritt fram att köra några varv med elcyklar och ellastcyklar. Bilarna, av märkena Tesla och Nissan Leaf, får man dock inte köra iväg med själv.

– Det är svårt att lösa med tanke på att det är i Bältesspännarparken. Det hade varit lättare på en öde parkeringsplats. Men man får åka med i eltaxin, och sedan får man provsitta elbilen och starta och stanna den.