Ställ frågor. Vill du veta hur Göteborgs Stad sköter cykelbanorna på vintern eller har du synpunkter och frågor om vinterväghållningen? Då är du välkommen på ett informationsmöte den 1 februari.

– Vi vill skapa en förståelse för att förutsättningarna styrs av vädret och cyklisternas feedback är oerhört värdefull, säger Håkan Johansson, planeringsledare på stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Vintersäsongen 2022/2023 har sett i backspegeln varit väldigt intensiv när det gäller halka. Under november och december var Göteborgs Stad ute och halkbekämpade på cykelbanorna vid dubbelt så många tillfällen är vanligt. Däremot har det varit färre klagomål på vinterväghållningen.

– Vi har fått in väldigt få klagomål och det är ett tydligt tecken på att vi är på rätt väg i Göteborg. Det innebär inte att vi är perfekta, vi har fortfarande mycket att utveckla till det bättre, säger Håkan Johansson.

Utrymme för frågor och synpunkter

Den 1 februari klockan 17.30 hålls ett informationsmöte i Traktören på Köpmansgatan 20 om hur cykelbanorna sköts under vintern.

– Vi vill berätta om hur vi jobbar och att vi som stad tar frågan på allvar. Vi har olika sätt att samla in synpunkter från vintercyklister, det har vi stor nytta av. Till exempel pågår ett vintercykelprojekt med 100 deltagare. Det finns också stort utrymme för frågor och synpunkter på mötet, säger Malin Månsson, cykelstrateg på stadsbyggnadsförvaltningen.

Vädret styr förutsättningarna

Vinterväghållningen är komplex och förutsättningarna styrs av vädret. Göteborgs Stad arbetar ständigt med att förbättra vinterväghållningen, till exempel i det pågående digitala vinterprojektet (läs mer i Vårt Göteborgs artikel som är länkad här nedan) som Håkan Johansson driver.

– Det är inte svart eller vitt. Ett tydligt exempel är vilken typ av halkbekämpningsmedel du ska använda och det har med vädret att göra. Det vill vi skapa förståelse för. Information och dialog, det tror jag är nyckeln till framgång, säger han.

Det behövs ingen föranmälan till informationsmötet.