Fler bilpooler, en ny kommunal resepolicy och biljetter i kollektivtrafiken för "iblandresenärer". Det är några förslag från trafikkontoret för att få Göteborgs Stads 45.000 anställda att resa mer miljövänligt. En ny undersökning visar att "ensam i bil" är det klart dominerande sättet att ta sig till jobbet.

Trafikkontoret har undersökt resvanorna bland 6.500 anställda vid 23 av stadens förvaltningar och bolag. Totalt har Göteborgs Stad cirka 45.000 anställda.

”Resmönstren är ganska lika”

Undersökningen visar att de anställda på Göteborgs Hamn är de som oftast reser ensamma i bil till jobbet, hela 81 procent. På Renova är motsvarande siffra 67 procent.

6CD0_2.jpg
Bäst på att låta bilen stå är de anställda på trafikkontoret, med bara 14 procent bilåkare.

På stadsdelsförvaltningen Centrum reser 22 procent ensamma i bil till arbetsplatsen och på sdf Majorna 25 procent.

– I grova drag är resmönstren ganska lika, även om det förstås har betydelse var arbetsplatsen ligger och hur bra kollektivtrafik man har tillgång till, konstaterar Petter Kjellgren på Trafikkontoret, som ansvarar för undersökningen tillsammans med Mats-Ola Larsson.

Vill ha bort förmånsskatt

Att trafikkontoret ligger så bra till i ”hållbart resande” kan till stor del förklaras av en rad stimulanser och regler kring resandet: En resepolicy som inte tillåter privata bilar i tjänsten, ett par tjänstecyklar, en stor bilpool samt kollektivtrafikkort som delas ut till dem som åker kollektivt till jobbet.

– Fast idag förmånsbeskattas kollektivtrafikkort med hela värdet för den anställde. Där vill vi ha en förändring och det arbetar vi för, säger Petter Kjellgren.

58B4_2.jpg
Andra förslag är en ny kommunal resepolicy med styrande regler och riktlinjer som ska omfatta alla kommunala förvaltningar och bolag.

Idag finns flera bil- och cykelpooler inom Göteborgs stad, till exempel hos Räddningstjänsten och sdf Bergsjön. De flesta leasar miljöbilar från Gatubolaget och det finns även privata företag med sådana fordonsflottor. Men det behövs mer sånt för att fler ska sluta ta bilen till jobbet.

Vill ha anpassat prissystem

– Bilpooler på arbetsplatserna är en tydligt åtgärd som visar att arbetsgivaren tar ansvar för tjänsteresorna. Att man som bonus får fler anställda att gå över till buss, spårvagn eller cykel i stället för att vara ”tvungna” att ta egen bil till arbetet är också en stor miljö- och hälsovinst, konstaterar Petter Kjellgren.

Rapporten efterlyser också ett prissystem inom kollektivtrafiken som är mer anpassat till dem som reser kollektivt ibland och tar bilen ibland.

– Man skulle kunna tänka sig att få en laddning på Västtrafikkortet som gäller 30 valfria dagar under en tvåmånadersperiod, till priset av en månadsladdning, tycker Petter Kjellgren.

Att inrätta lokaler och teknik för webb- och videokonferenser på arbetsplatserna skulle också minska resandet.

– Syftet med rapporten är att förvaltningar och bolag ska kunna jämföra sig med varandra och få idéer och tips om vad man kan göra för att stimulera ett mer hållbart resande, säger Petter Kjellgren.