Teori och praktik för tryggare trafik. Får man cykla på trottoarer? När ska bilister väja för cyklister och tvärtom? Och vilken utrustning behövs för att cykla bekvämt i alla väder? Detta och mycket annat tas upp på utbildningen Säker cyklist, som vill uppmuntra anställda i Göteborgs Stad att oftare välja cykeln som transportmedel.

Gatubolaget erbjuder sedan många år utbildningar för anställda i Göteborgs Stad som kör bil i tjänsten eller till och från jobbet. Det kan handla om exempelvis bränslesnål körstil eller säker körning i trånga miljöer.

Nu drar bolaget igång kurser även för dem som cyklar, eller vill börja göra det. Bakgrunden är målen i Göteborgs Stads budget om att Göteborg ska utvecklas som cykelstad.

– Utbildningen innehåller både en teoretisk del och en praktisk del. Vi går bland annat igenom hur en cykel fungerar, vad det finns för olika typer av cyklar och hur man ska utrusta den och sig själv, säger Anna Palmén, projektledare på Gatubolaget.

Tips för säkrare cykling
Kursen tar även upp hur man som cyklist kan minska risken för olyckor. Vilken belysning och vilka reflexer behöver man ha? På vilka platser i Göteborg behöver man vara extra uppmärksam? Och hur beter man sig bäst i trafiken?

– Det brukar finnas lite olika åsikter mellan bilister och cyklister om vem som ska släppa fram vem – exempelvis om en cykelbana korsar en körväg utan att det finns trafikljus. Det och andra ämnen tar vi upp som diskussionsfrågor.

Allt fler göteborgare väljer cykeln som transportmedel i vardagen. 2013 gjordes cirka 100 000 resor med cykel per dygn, jämfört med 73 000 två år tidigare. Anna Palmén tror att en ökad miljömedvetenhet spelar in, men även andra aspekter.

– Det finns ett stort hälsointresse idag som jag tror påverkar. Det är smidigt att cykla och man får gratis motion. Till viss del kanske den ekonomiska aspekten spelar in också, det är ju billigare att köpa en cykel än en bil.

Plats för fler på cykelbanorna
Anna Palmén konstaterar att det finns utrymme för många fler att byta till två hjul. Idag beräknas ungefär sju procent av göteborgarna välja cykeln i vardagen. Det kan jämföras med 25 procent i Malmö och 35 procent i Köpenhamn.

– Ju mer infrastrukturen anpassas, desto lättare blir det för cyklister. I Danmark har man bland annat byggt höghastighetsbanor, lite som motorvägar för cyklister. Det är Göteborgs Stads mål att förbättra cykelbanor och annat, och det arbetet pågår. Men det är inte gjort i en handvändning.

Hur kommer det invånarna till godo att anställda i Göteborgs Stad går cykelutbildningen?
– Vi har väldigt många anställda, så om de går utbildningen sprider de förhoppningsvis kunskapen vidare till sina vänner och familjer. Dessutom cyklar de bättre om de kan lagar och regler, och då blir trafiken i Göteborg säkrare.