Två varv runt jordklotet - 80.000 kilometer - så mycket bilresande sparades in av 2.817 kommunanställda i Göteborg som brukar åka bil till jobbet, men som förra veckan ställde bilen hemma en dag. Bäst av stadsdelsförvaltningarna var Biskopsgården.

Efter ett upprop till Göteborgs Stads 45.000 anställda anslöt sig 10.241 till satsningen att ställa bilen hemma åtminstone någon dag vecka 38.

För de flesta av dem var det ”som vanligt” – de brukar åka kollektivt, gå eller cykla till jobbet. Men 2.817 uppgav att de i vanliga fall åker bil till jobbet.

– Utifrån deltagarnas egna uppgifter om avstånd till arbetet har vi räknat fram att de 2.817 sparade in bilresor motsvarande cirka två varv runt jordklotet. Och räknar vi in samtliga 10.241, så blir det fem varv, säger Eva Rhodin på trafikkontoret.

Hon påpekar att de då räknat med att bilen ställdes en dag, vilket var minimikravet. Men många har säkert ställt bilen fler dagar, så effekten är kan vara mycket större.

Tre mål sattes upp inför kampanjen: Alla förvaltningar och bolag skulle vara med, minst 9.000 skulle ansluta sig och runt 4.000 av dem skulle vara sådana som brukar åka bil till jobbet.

Olika förutsättningar för kollektivåkande

– Vi nådde de två första målen. Vi fick 10.000 anmälda men det saknas fortfarande drygt 1.000 ”vanebilister”. Men vi är nöjda, för vi har fått igång samtalen ute i organisationen och i fikarummen, säger Eva Rhodin.

– För det är egentligen det viktigaste med kampanjen: Att flytta fram positionerna och att visa att vi är så många att det spelar roll vad vi gör – var och en av oss.

Statistiken visar att Biskopsgården var i särklass bäst bland stadsdelsförvaltningarna: 41,5 procent av de 1.400 anställda deltog.

Sedan ligger ett tiotal förvaltningar runt 30 procent. Sämst var Gunnared, där 15,6 procent av de 1.650 anställda antog uppmaningen samt Askim, med 16,7 procent bland 1.060 anställda.

– Den stora variationen visar att förutsättningarna är väldigt olika vad gäller bra kollektivtrafik och hur stadsdelens arbetsplatser ligger, kommenterar Eva Rhodin.

Utvärdering klar i november

Bland fackförvaltningarna varierar det ännu mer. Konsument Göteborg toppar med 100 procents anslutning, men så är de bara 13 anställda. Arrangerande trafikkontoret nådde 92 procent bland sina 105 anställda och Vuxenutbildningen 87,5 procent (80 anställda). Klart sämst var Räddningstjänsten där bara 1,5 procent ställde upp – 13 av 865 personer.

När statistiken nu är sammanställd, startar den mer kvalitativa utvärderingen av satsningen.

– Vi ska nu tala med alla kontaktpersoner ute i organisationen och göra en uppföljning på en attitydmätning som gjordes i mars för att se hur attityderna har förändrats. Dessutom ska den externa kommunikationen – trafikreklam, stadsinfotavlor och annonser – utvärderas, så vi år veta om budskapet nått fram, berättar Eva Rhodin.

I mitten av november ska den utvärderingen vara klar.