Fördelar ansvaret mellan staden och Trafikverket. Under onsdagens möte i kommunstyrelsen tog Västlänken ytterligare några steg mot ett förverkligande. Beslut fattades om både detaljplaner och genomförandeavtal med Trafikverket – alla nödvändiga för att kunna påbörja byggandet av själva tågtunneln.

− Eftersom Trafikverket är utförandepart när det gäller Västlänken har Göteborgs Stad tecknat ett genomförandeavtal med dem. Det reglerar viktiga principer och framför allt ansvarsfördelningen, säger Jörgen Andersson, förhandlingsledare inom Västlänkensamarbetet.

Dels gäller det återställandet av de områden som påverkas under själva byggtiden. Det är Trafikverket som ansvarar för att återställa bland annat parker och grönområden efter att själva arbetet är genomfört.

− Men det är viktigt att staden får vara med och bestämma. Det handlar om ett samarbete, säger Jörgen Andersson.

Ett exempel är att säkerställa att träden hanteras både så som staden önskar och på ett sätt som passar byggarbetet.

På mötet antogs även ändring av detaljplaner som rör järnvägstunneln under mark samt en ny detaljplan för områden ovan mark som påverkas av till exempel tunnelmynningar