Hur ska trafikavgifter kunna införas i Göteborg och ge största möjliga miljönytta? Den frågan föreslås nu trafiknämnden få i uppdrag att utreda. Förutsättningarna för att införa avgifterna på prov, så som gjordes i Stockholm, ska också undersökas.

Utredningen, som enligt onsdagens kommunstyrelsebeslut ska ske ”i bred samverkan”, ska bland annat komma fram till vilka vägavsnitt som ska avgiftsbeläggas, hur hög avgiften ska vara, om och hur den ska variera över dygnet och vilka förstärkningar som kommer att behövas i kollektivtrafiken.

Formellt ska frågan om utredningen också behandlas i kommunfullmäktige.

Fotnot:
Förra våren ordnade kommunstyrelsen en stor hearing om trafikavgifter. Läs mer om vad trafikexperterna berättade i Vårt Göteborgs artikel (se länk nedan).