Länge efterfrågat av resenärerna. Från och med 1 oktober går det inte längre att betala kontant för färdtjänstresor i Göteborg. Nu ska resenären bara visa godkänd legitimation, sedan kommer faktura en gång i månaden.

– Den här förändringen har efterfrågats av våra resenärer länge, via Färdtjänstens råd för funktionshinderfrågor, men också direkt i mejl och telefonsamtal till oss, säger Curt Söderström, projektledare på Färdtjänsten.

– Många av våra resenärer har svårt att hantera kontanter av olika anledningar. En månadsfaktura kommer att underlätta resan för dem.

Avgiften för en resa inom Göteborg är idag 35 kr för vuxen, 26 kr för ungdomar. Till exempel resor nattetid eller utanför Göteborg innebär tillägg.

Ingen dricks
Att slippa betala avgifterna kontant innebär flera fördelar: Resenärer och förare behöver inte jaga kontanter, risken för rån minskar och ovissheten som en del resenärer känt kring dricks till förare försvinner också.
75B0.jpg

– Enligt våra avtal med trafikföretagen får förarna inte ta emot dricks, men en del generösa resenärer har propsat på att få ge dricks för att de fått bra service, säger Curt Söderström.

– Nu blir det solklart att inget ska betalas vid själva resan. Och vi tror att resorna blir lugnare och tryggare när förarna kan ägna sig helt åt det de ska göra, nämligen framföra fordonet på ett säkert sätt.

Resenärer med månadskort – där resorna betalas i förväg – kan tills vidare fortsätta att resa som vanligt. Tilläggsavgifter som inte täcks av månadskortet, för till exempel resande nattetid, utanför Göteborg eller med medresenär hamnar på faktura i efterskott.

300 har testat
Det kontantlösa resandet innebär en stor omställning för Färdtjänstens förvaltning och de 19.000 resenärerna. Den har föregåtts av intervjuer med 630 resenärer om vad de tyckte om betalsystemet. Bara 20 procent tyckte att det fungerade bra.

Nyordningen började planeras för ett år sedan. Under våren och sommaren har en grupp på 300 resenärer testat det nya i fem månader.

– Deras synpunkter ledde till att vi ändrade fakturans utseende, så att man tydligare ser vart resan gått, om medresenärer varit med och om man rest nattetid.

– Så vi har fått en bättre faktura tack vare testgruppen, säger Curt Söderström.

Autogiro fungerar
Fakturan för en hel månads resor skickas ut runt den 8:e i följande månad, antingen i brev eller som e-faktura. Det går att betala via autogiro, bara det är betalt till den siste i månaden.

– Om fakturan inte är betald sju dagar efter förfallodatum, kommer en påminnelseavi. Och ytterligare 14 dagar senare lämnas ärendet vidare till ett inkassoföretag, i det här fallet Visma Collector, säger Curt Söderström.

Är det inte hårda bud med bara en påminnelse för en grupp som kan ha svårt med minnet och betalningar?

– Nej, vi tycker inte det, vi ger ju sju plus 14 dagars respit. Men vi har sagt att vi hellre ska fria än fälla, säger Curt Söderström.

Det innebär att den som missar en betalning, kanske på grund av sjukdom, får ringa till Färdtjänsten och förklara sig.

Öarna undantas
– Vi kommer att vara generösa och flytta fram förfallodatum sju till tio dagar. Och om problemen fortsätter efter det, får de höra av sig igen, säger Curt Söderström.

Ett undantag från det kontantlösa resandet finns: Lokala resor i södra skärgården kommer även i fortsättningen att betalas kontant.

– Det gäller bara lokala resor på öarna. Om en resa från södra skärgården slutar i Göteborg, eller tvärtom, så blir det faktura på egenavgiften, säger Curt Söderström.

Öppet möte
Måndag 30 september hålls ett öppet möte inför Färdtjänstnämndens sammanträde, kl 16.30, Kapplandsgatan 3.

Dit är alla resenärer välkomna för att fråga om de kontantlösa resorna eller lämna ris eller ros till politiker och tjänstemän, direkt på plats.

– Ett gyllene tillfälle att göra sin röst hörd. Och så vill vi passa på att visa våra nya lokaler, säger Curt Söderström.