Lättare att kombinera sina resor. För att underlätta för resenärer som vill kombinera bilen med kollektivt resande går det nu att köpa Västtrafiks biljetter i parkerings-appen Parkering Göteborg. Det unika samarbetet är ett led i arbetet med att skapa ett tillgängligt och hållbart Göteborg.

Att kunna göra alla köp i samma app är ett steg på vägen för att främja så kallad kombinerad mobilitet. Det kan till exempel innebära att köra till utkanten av Göteborg, parkera bilen och fortsätta resan med kollektivtrafiken. Men för det stora flertalet krävs det att alla praktiska klurigheter är lösta för att detta verkligen ska bli av.

 – Vi hoppas att det blir attraktivt för våra kunder att kombinera olika färdsätt, för att skapa relevanta och mer hållbara resor, säger Västtrafiks vd Lars Backström.

Ju mer Göteborg växer, desto större blir konkurrensen om utrymmet i det offentliga rummet och det blir allt viktigare att resa hållbart.

På prov augusti ut
– Om du väljer kollektivtrafik, går eller cyklar när du kan, och bara tar bilen när du måste kommer problemen med köer och dålig luft att minska, säger Maria Stenström, vd på Göteborgs Stads Parkering.

– Vi vet att det finns tillfällen när bilen är enda alternativet, men när möjlighet finns vill vi underlätta för hållbara val i vardagen, fortsätter hon.

På sikt hoppas Parkeringsbolaget och Västtrafik att man ska kunna erbjuda parkering vid så kallade mobilitetshubbar.

Från dem kan resenärerna sedan ta sig vidare med till exempel buss, spårvagn eller cykel mot sitt mål i centrala Göteborg.

Den nya tjänsten är till att börja med tillgänglig till och med augusti, men planen är att den ska kunna permanenteras.

Fler nyheter på gång
Nu i maj testar dessutom en grupp på tolv personer ytterligare en ny gemensam tjänst från Parkeringsbolaget och Västtrafik. Testet ska undersöka om ekonomiska styrmedel gör det ännu mer attraktivt att kombinera bil och kollektivtrafik.

Många bilpendlare vill åka mer kollektivt, men höga fasta p-avgifter gör att de ändå väljer bilen. I testet kommer arbetspendlare med höga månadsavgifter för bilparkering i centrala Göteborg kunna sänka sina parkeringskostnader genom att välja kollektivtrafik till arbetet vissa dagar.