Åtgärder efter krocken i mars. I sommar kommer Göteborgs Stad och Trafikverket att göra ett antal mindre ombyggnader för att öka säkerheten i korsningen Lillhagsvägen-Finlandsvägen där även tågen på Bohusbanan passerar. Planeringen har skyndats på efter den svåra olyckan i mars då ett tåg krockade med en buss som blivit stående på järnvägsspåren. Ingen människa kom dock till fysiskt skada.

– Vi på trafikkontoret har tillsammans med Trafikverket, som ansvarar för järnvägen, under våren planerat ombyggnader på både kortare och längre sikt. De mindre görs nu denna sommar och arbetet börjar i midsommarveckan. De större åtgärderna görs om två år, alltså under 2023, säger Hanna Lundborg, trafikreglerare på trafikkontoret.

– Att alla som går och cyklar nu kommer att hänvisas till en samlad passage över Lillhagsvägen och järnvägen innebär att framkomligheten för gående och cyklister blir något sämre. Samtidigt innebär lösningen att trafiksäkerheten höjs vilket trafikkontoret och Trafikverket prioriterar i väntan på en mer omfattande ombyggnad av korsningen, fortsätter Hanna Lundborg.

I sommar görs bland annat detta:

  • Väjningsförhållandena i korsningen kommer att förändras så att det blir en svängande
  • huvudled från Finlandsvägen och norrut på Lillhagsvägen. De som kör på Lillhagsvägen
  • i båda riktningar behöver alltså väja för dem som kör från Finlandsvägen och svänger norrut på Lillhagsvägen. Denna lösning minskar risken att fordon blir stående på järnvägsspåret.
  • För att säkerställa att de fordon som har väjningsplikt håller låg hastighet byggs vägbulor på Lillhagsvägen i båda riktningar.
  • Den norra gång- och cykelpassagen över Lillhagsvägen och järnvägen stängs helt och de som går och cyklar kommer istället att hänvisas till den södra gång- och cykelpassagen.
  • Vid denna gång- och cykelpassage kommer ytterligare en järnvägsbom att sättas upp så att det finns en bom på båda sidorna av spåret. Dessutom kommer en signal att sättas upp som varnar innan ett tåg passerar.