Från 8 februari och fram till nästa vår. Från den 8 februari börjar sprängningsarbeten för bygget av Västlänken vid Korsvägen.  Det innebär att trafiken stoppas i cirka tio minuter på förmiddagar och vid lunchtid på vardagar. Sprängningarna väntas pågå till våren 2023.

Bygget av Västlänken vid Korsvägen startade 2018 och i perioder har arbetena påverkat trafiken. Den 8 februari inleds sprängningsarbeten i schaktet och det gör att all trafik förbi Korsvägen stoppas, inklusive kollektivtrafiken.

Av hänsyn till djuren

Sprängningarna kommer att ske på förmiddagarna och vid lunchtid av hänsyn till djuren på Universeum och för att kollektivtrafiken ska påverkas så lite som möjligt. Det kommer också att ske sprängningar vid vissa tillfällen som inte påverkar trafiken.

Kommer att orsaka köer

Stoppen kommer att pågå i cirka tio minuter mellan klockan 10-10.30 och 12.30-13 på vardagar och orsaka köer vid Korsvägen och på anslutande gator. Du som kör bil bör därför undvika området under sprängtiderna. Du som reser kollektivt kan hålla dig uppdaterad om resan i Västtrafiks app To go.

Biltrafiken från Örgrytevägen till Skånegatan och gång- och cykeltrafiken mellan Örgrytevägen och Södra Vägen stoppas inte på grund av sprängningsarbetet.