Fritt fram att gå på genom alla bussdörrar. Nu behöver bussresenärerna i Göteborg inte längre trängas vid framdörren när de ska stiga på. Från 14 mars tillåter Västtrafik formellt öppen påstigning på all stadstrafik. Förändringen väntas innebära att uppehållstiderna vid busshållplatserna halveras.

Sedan flera år har det varit tillåtet att gå på genom samtliga dörrar på spårvagnar och stombussar. För många resenärer har det varit självklart att göra likadant på övriga bussar.

– På många busslinjer har det fungerat så i praktiken, men nu införs det även formellt. Samtliga fordon i stadstrafiken får ett enhetligt regelverk, säger Jens Holmberg, pressinformatör på Västtrafik.

”Flödet i stadstrafiken ökar”
Västtrafik räknar med att öppna dörrar ska halvera uppehållstiderna vid busshållplatserna.

– På en hel del busslinjer har reglerna om påstigning fram fortfarande praktiserats. Därför tror vi att förändringen får effekt – flödet i stadstrafiken ökar och resenärerna slipper köa, säger Jens Holmberg.

Rätten att gå på genom alla bussdörrar gäller tills vidare linjer inom Göteborgs kommungräns, samt på linjerna 37 och 38 till Kungälv. På busslinjer med start- och ändhållplats i en annan kommun ska resenärerna fortfarande gå på genom framdörren – även om resan sker inom Göteborg.