Som första stadsdel i Göteborg är kollektivtrafiken i Kortedala nu anpassad för funktionshindrade. Gångvägar och hållplatser är anpassade och en del av de spårvagnar som trafikerar stadsdelen har låggolv. I Backa, Lundby och Biskopsgården håller trafikkontoret på att slutföra liknande åtgärder inom Kolla-projektet.

RÄTTELSE 2007-01-23 : Det är alltså bara vissa av de spårvagnar som trafikerar Kortedala som har låggolv, och inte alla vilket Vårt Göteborg felaktigt påstod när artikeln publicerades den 16 januari.

Kolla-projektet (Kollektivtrafik för alla) är en mångmiljonsatsning inom flera områden. Målet är att Göteborg 2010 ska ha en anpassad kollektivtrafik så att funktionshindrade kan åka kollektivt.

Smidig väg till hållplatsen även för rullstol

Totalkostnaden för den del av projektet som handlar om gångvägar och hållplatser är 300 miljoner kronor. Sedan tillkommer ungefär dubbelt så mycket för bland annat nya spårvagnar, ombyggnad av spårvagnar och nya IT-system.

Roland Ahlgren på trafikkontoret är ansvarig för att vägen till och från hållplatsen blir enkel och smidig även för rullstolsburna.

– Vi har haft en del kostnadsökningar och förseningar, men i stort håller vi tidsplanen, säger han.

God vilja från politiker

Han pekar på att de årliga investeringsbesluten från kommunfullmäktige kommit relativt sent, vilket gjort det stressigt att hitta rätt entreprenör som i en del fall fått ta in extrapersonal. Det har gjort att risken ökar för att det blir dyrare i slutändan.

– Politikerna har ändå visat god vilja och trafikkontorets ambition är att hållplatsombyggnaderna ska vara klara till år 2010, säger Roland Ahlgren.

Gångstråken kan anpassas i snabbare takt för att vara färdiga till år 2008 förutsatt att projektbudgeten antas utan besparingskrav.

Tar tid att åtgärda

Roland Ahlgren är positiv om att inventeringsarbetet ska kunna avslutas under 2007. Då vet man exakt vad som behöver göras. Och det är en stor mängd med små åtgärder att ta tag i.

– Vi har utvecklat arbetssättet för att inventera effektivt och rationellt. Det som tar tid är att genomföra åtgärderna, säger han.

Men även den fasen har fungerat smidigt.

– Vi har arbetat kontinuerligt med entreprenörer som nu vet precis hur ett gångstråk ska se ut och vilka åtgärder som ska till med sänkta kantstenar, kontrastmarkeringar, flyttade skyltar och parkbänkar där det behövs.

Som en konsekvens av arbetet hoppas trafikkontoret på att fler ska välja kollektivtrafiken framför den dyrare färdtjänsten.

Prioriterat sitt ansvar

Man har inventerat från start till målpunkt, alltså från hållplats till bostadsområde, stadsdelscentrum, apotek etcetera.

Men det är bara åtgärder inom 200 meter runt hållplatsen som Kolla-projektet bekostar.

– Vi har ändå gjort inventeringen för hela sträckan och lämnar sedan över vilka åtgärder som krävs till markägaren som då får stå för kostnaden för åtgärden, säger Roland Ahlgren

– Vi har i till att börja med prioriterat det som är trafikkontorets ansvar vilket ger ett tryck på fastighetsägare att resten blir gjort om han ser att det är ombyggt vid hans område.

Fotnot:
KOLLA-projektet är ett samarbete mellan Västtrafik, Göteborgs Stad Färdtjänsten och Göteborgs Stad Trafikkontoret.