I fjol ökade miljöbilsförsäljningen i Göteborg med 87 procent. Från 4.001 till 7.464 och tillsammans stod miljöbilar för mer än tio procent av nybilsförsäljningen. "Ökningen är mycket glädjande", säger Fredrik Högberg, ansvarig för projektet Miljöfordon i Göteborgs Stad.

Flera faktorer ligger bakom ökningen tror han.

– Det finns fler modeller än någonsin, det har stått mer om miljöbilar i media och kanske finns det även en större miljömedvetenhet. Sedan tror jag att vi i projektet också skördar frukterna av ett hårt arbete med att tala om miljöbilar.

Generösa p-förmåner

Naturligtvis är även de generösa parkeringsförmånerna en anledning för många att fundera lite extra på en miljöbil.

På Trafikkontoret vet man att det handlar om avsevärda belopp som förloras i parkeringsintäkter, men det är man medveten om.

– Det är en miljöinvestering som Göteborgs stad valt att göra. Men vi ser över hur det fungerar med cirkulation av parkeringsplatser och hur intäkterna utvecklas, säger Fredrik Högberg.

Snåla småbilar ökade mest

Han utesluter inte förändringar när det gäller parkeringsförmåner för miljöbilar, men om sådana skulle bli aktuella, kommer de inte att påverka de som redan fått sina tillstånd som gäller i tre år.

En risk är att det uppfattas så positivt med tillstånden att man i ökad grad väljer bort kollektivtrafik för att istället pendla till staden med miljöbil.

– Vi har sett sådana tendenser och det är inget vi önskar eftersom det varken gynnar göteborgarna eller miljön, säger Fredrik Högberg.

Av förra årets nya miljöbilar var det framförallt kategorin snåla småbilar som ökade kraftigt beroende på flera nya modeller. Näst största ökningen i procent stod flexifuel-bilar som kan köras med bensin eller E85.