Fastighetsägarens ansvar glöms lätt bort. SMHI flaggar med en klass 1-varning längs Göteborgs- och Bohuskusten de kommande dygnen, med risk för kraftiga skurar mellan varven. Kanske inga exceptionella mängder totalt sett, men just skurarna ställer såhär års stora krav på att brunnsgallren i gatan är rensade från nedfallna höstlöv och pinnar. Ett ansvar som i Göteborg ligger på fastighetsägarna.

– Det finns risk att det blir riktigt intensiva, skyfallsliknande regnskurar den närmsta tiden, och såhär års räcker det ju med en liten vindpust så blir det rejäl lövfällning som snabbt kan sätta igen ett galler på en gatubrunn, säger Lars Adrian, räddningschef i beredskap på Räddningstjänsten i Storgöteborg.

Fastighetsägaransvar även utanför tomtgränsen
”Hjälp till självhjälp” kallar han den uppmaning som räddningstjänsten nu går ut med: se till att gatubrunnarna är rensade och fria, annars är risken för översvämning överhängande!

– Det är tyvärr inte helt ovanligt med snabbt översvämmade källare till följd av igenproppade gatubrunnar. Det känns bara så onödigt, eftersom det ofta räcker med att ta näven och samla ihop löven som ligger på gallret, så kan regnvattnet rinna ner, säger Lars Adrian.

Till skillnad från vissa andra kommuner, till exempel Stockholm, har Göteborg en lokal föreskrift om fastighetsägaransvar för det som faller ner även utanför tomtgränsen, oavsett om det är löv och pinnar eller snö och is.

Lätt att glömma löven
– Har man en trottoar i anslutning till tomten har man ansvar för att hålla den fri från till exempel löv, oavsett hur bred trottoaren är, och det gäller även för gatubrunn som ligger utanför trottoaren. Har man ingen trottoar gäller ansvaret 1,2 meter utanför tomtgränsen, och reglerna gäller för alla fastighetsägare, oavsett om man är villaägare eller ett kommunalt bostadsbolag, säger Erika Åkerblom på trafikkontoret.

Att hålla rent från snö är de flesta fastighetsägare vana vid, men många har nog lättare för att glömma löven.

– Det kan ju tvärtom vara så ibland att man rensar på tomten och så hamnar löven på gatan istället, men det bästa är om man kan köra iväg med löv och nedfallna pinnar till återvinning, säger Erika Åkerblom.