Kristina Lindfors, för närvarande stadsdelsdirektör i Lundby, blir ny förvaltningsdirektör på trafikkontoret.

Kristina Lindfors. Foto: Lo Birgersson

Kristina Lindfors har tidigare arbetat tolv år i Stenungsunds kommun och där haft en rad olika chefsbefattningar. Hon har bland annat varit socialchef och senast samhällsbyggnadschef.

– Att få förtroendet att leda en verksamhet som är så viktig för utvecklingen av staden och dess infrastruktur känns väldigt inspirerande. Detta behöver vi göra tillsammans med andra aktörer för göteborgarnas bästa, säger Kristina Lindfors.

Datum för när hon tillträder sin nya befattning är inte beslutat än.