Ofog med grön laser. Inställda turer och kollisioner är de vanligaste trafikproblemen inom Västtrafik, medan klotter och vandalisering är de största ordningsproblemen, visar statistik från 2010. En negativ trend är ofoget med grön laser mot förarna.

Västtrafik har länge samlat statistik kring ordningsstörande händelser. Men sedan 2010 har även trafiksäkerhetsrelaterade händelser rapporterats in i ett nytt system.

Ska införas i övriga landet

– Vi har utvidgat vår fordonsdatabas, Frida, med en rapportdel. Den fungerar mycket bra och vi håller på att ”exportera” den till landets övriga trafikhuvudmän, säger Andreas Almquist, chef för långsiktig utveckling på Västtrafik.

Trafikdatabasen Frida är konstruerad av Västtrafik. Under förra året lanserades en ny del i Frida för att rapportera så kallade trafikhändelser. Denna del, kallad THR, ska nu införas i övriga landet.

Minskad skadegörelse på hållplatser

För kategorin ”Klotter och övrig vandalisering” finns 9.219 inrapporterade händelser från förra året.

– En mycket tråkig trend som fortsätter. Ett av våra trafikföretag hade nio miljoner kronor i kostnader för sanering och reparationer förra året, säger Andreas Almquist.

Trenden är den motsatta när det gäller klotter och vandalisering av hållplatser. Där minskade kostnaderna i hela Västtrafiks område till 4,7 miljoner kronor förra året jämfört med 5,6 miljoner kronor 2009.

111 incidenter med grön laser

En negativ utveckling är stenkastning och liknande mot bussar, spårvagnar, räddningstjänstens fordon och polisbilar. Mest drabbad är kollektivtrafiken med 350 sådana händelser inrapporterade under 2010. Till det kommer 111 inrapporterade incidenter med beskjutning med så kallad grön laser.

Detta har lett till att Västtrafik tagit initiativ till ett samarbete mellan polisen, räddningstjänsten, trafikföretagen och Göteborgs universitet. Tanken är att få underlag till riktade och attitydpåverkande aktiviteter, till exempel uppsökande verksamhet i skolorna.