Kungsgatan ska få ny markvärme och vacker beläggning, med granitplattor. Det betyder snöfria promenader och klart mindre snubbelrisk än idag. Men det betyder också att en av Göteborgs mest populära gågator kommer att vara mer eller mindre uppgrävd för ombyggnad under mer än ett år.

Sträckan som omfattas är drygt 500 meter, från Ekelundsgatan till Harry Hjörnes Plats.

De äldsta rören från slutet av 1800-talet

– Vi har redan börjat med vår del av jobbet, längst upp vid Ekelundsgatan, berättar projektledare Bill Gustafsson på Göteborg Vatten, som passar på att byta ut gamla vatten- och avloppsledningar när gatan ändå ska grävas upp.

– Fast vi gör det med schaktningsfria metoder, så vi behöver bara ett par, tre större hål i gatan på hela sträckan. Sedan går vi in i de befintliga ledningarna, spräcker upp dem och låter en hydraulisk arm dra fram de nya rören.

Kungsgatans vattenledning är från 1927 men de äldsta rören i gatan är faktiskt från slutet av 1800-talet.

Drar fram fjärrkyla

– Vi har inte haft några problem med VA-ledningarna men vi passar ändå på och byter ut dem nu. Då minskar risken för problem i framtiden på en så viktig plats som Kungsgatan, säger Bill Gustafsson.

Markvärmen som ligger i gatan idag är inte så gammal, den lades ner 1979. Men numera fungerar den inte som den ska på alla ställen och dessutom behövs bättre effekt nu när de gamla betongplattorna ska bytas ut mot tjockare granit. Det blir förstås vattenburen markvärme, från stadens kommunala fjärrvärmenät.

I september börjar även trafikkontoret – som ansvarar för ombyggnaden – att gräva schakt i gatan, bland annat för att Göteborg Energi ska kunna dra fram fjärrkyla till Kungsgatan.

Lagom till julhandeln ska grävjobben vara klara. Sedan får Kungsgatan vara i fred under vintern, för att marken ska hinna sätta sig.

Gråröd granit i ett rutmönster

– Det blir alltid sättningar efter så stora jobb, så det är viktigt att vänta ett tag innan man börjar arbeta med ytskiktet. De som berörs längs gatan kanske tycker att allt tar onödigt lång tid, men den viloperioden är absolut nödvändig, säger Linda Leman, projektledare på trafikkontoret.

Hon berättar att man före julhandeln kommer att asfaltera tillfälligt överallt där det har grävts i gatan.

– Sedan börjar vi med de stora arbetena först efter årsskiftet: Vi tar bort den gamla markvärmen, lägger ut den nya och lägger ny markbeläggning.

– De gråröda granitplattorna är i tre olika bredder, så det blir ett rutmönster. I mitten av gatan lägger vi en rad svarta granitplattor där regnvattnet kan rinna mot brunnarna, säger Linda Leman.

Klart i november nästa år

Det blir också ny belysning, nya papperskorgar och cykelställ. Först i november 2011 ska allt vara klart.

Hela projektet kostar drygt 30 miljoner kronor.

Kostnaderna för allt utom ledningsarbetena delas lika mellan Göteborgs Stad och fastighetsägarna utmed gatan, enligt ett koncept som använts vid flera tidigare ombyggnader av gator.

722_18.jpg